57
лет эффективной работы
ведущее предприятие в отрасли компрессоростроения

 

 

 

 

 

 

АТ «Полтавський турбомеханічний завод» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

16/11/2012
Шановний акціонер!
АТ «Полтавський турбомеханічний завод»
(ЄДРПОУ 00110792)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 грудня 2012 року о 15 годині за  адресою: м. Полтава , пл. Павленківська 1, палац культури АТ «Полтавський  турбомеханічний завод».

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 

1. Про обрання лічильної комісії та секретаря зборів.

2. Про необхідність погодження  додаткових угод до договорів та договори, укладених товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

  • додаткових угод до генерального договору (генерального кредитного договору) № 012/06-11/1878 від 24.04.2006 р., а саме:  №012/06-11/1878/23 від 13.04.2012 р., №012/06-11/1878/24 від 25.05.2012 р.;
  • додаткових угод до кредитного договору укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» №010/42-0-1/264 від 30.05.2011 р., а саме: №010/42-0-1/264/4 від 27.04.2012 р., №010/42-0-1/264/5 від 25.05.2012 р.
  • додаткових угод до договору про надання гарантій укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» №019/42-0-1/267 від 30.05.2011 р., а саме: №019/42-0-1/267/3 від 19.04.2012 р.,  №019/42-0-1/267/4 від 25.05.2012 р.
  • генерального договору про авалювання векселів укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» №08/42-0-1/314 від 19.04.2012 р., та додаткової угоди до нього №08/42-0-1/314/1 від 19.04.2012 р.
  • договору про відкриття акредитиву укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «Полтавський турбомеханічний завод» №019/42-2/333 від 05.11.2012 р.
  • додаткових договорів до договору іпотеки укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» №3354 від 10.12.2009 р. а саме: №3757 від 22.05.2012 р.
  • додаткових угод до договору застави майнових прав укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» №12/05-11/184 від 28.12.2009 р., а саме: №12/05-11/184/4 від 31.01.2012 р., №12/05-11/184/5 від 19.04.2012 р., №12/05-11/184/6 від 25.05.2012 р. а також додаткові угоди до договору про відступлення права вимоги  від 28.12.2009 р., а саме: №4 від 19.04.2012 р., №5 від 25.05.2012 р.
  • додаткових угод до договору поруки укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» №012/06-11/1878/6 від 15.05.2008 р. а саме: №012/06-11/1878/6/6 від 19.04.2012 р., №012/06-11/1878/6/7 від 25.05.2012 р.

3. Про необхідність надання згоди на збільшення ліміту генерального договору (генерального кредитного договору), укладеного товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» № 012/06-11/1878 від 24.04.2006 р., на 20 млн. грн. до 241,18 млн. грн. за рахунок збільшення ліміту по наступним кредитним договорам: №010/42-0-1/262 від 30.05.2011 р. на 68,8 млн. руб. РФ до 130,5 млн. руб. РФ., №010/42-0-1/264 від 30.05.2011 р. на 94,9 млн. руб. РФ до 169,5 млн. руб. РФ. та закриття ліміту по кредитному договору №010/42-0-1/263 від 30.05.2011 р. в сумі 101,16 млн.руб. РФ.

4. Про необхідність надання згоди :

* на внесення змін до договору поруки, укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» №012/06-11/1878/6 від 15.05.2008 р. стосовно збільшення ліміту генерального договору (генерального кредитного договору) №012/06-11/1878 від 24.04.2006р., та кредитних договорів №010/42-0-1/262 від 30.05.2011р., №010/42-0-1/264 від 30.05.2011р. та внесення договору про відкриття акредитиву укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «Полтавський турбомеханічний завод».

* на внесення змін до договору іпотеки, укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» №3354 від 10.12.2009 р., стосовно збільшення ліміту генерального договору (генерального кредитного договору) №012/06-11/1878 від 24.04.2006р., та кредитних договорів №010/42-0-1/262 від 30.05.2011р., №010/42-0-1/264 від 30.05.2011р. та внесення договору про відкриття акредитиву укладеного між  АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «Полтавський турбомеханічний завод».

* на внесення змін до договору застави майнових прав, укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» №12/05-11/184 від 28.12.2009 р., а також до договору про відступлення права вимоги від 28.12.2009 р. стосовно збільшення ліміту генерального договору (генерального кредитного договору) №012/06-11/1878 від 24.04.2006р., та кредитних договорів №010/42-0-1/262 від 30.05.2011р., №010/42-0-1/264 від 30.05.2011р. та внесення договору про відкриття акредитиву укладеного між  АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «Полтавський турбомеханічний завод».

    5. Надання згоди на внесення змін до Генерального договору про здійснення кредитування №750/1-121 від 30.09.2008р., укладеного між СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ та ПАТ «Укрсоцбанк», в частині зміни графіка погашення основної заборгованості по відновлювальній кредитній лінії,наданій в його рамках, встановлення додаткових вимог та відповідальності та інших змін, на умовах погоджених з ПАТ «Укрсоцбанк» та залишення майна, що виступає забезпеченням по даному договору, в повному обсязі;

- Укладення нового договору поруки в якості забезпечення виконання зобов'язань СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ по Генеральному договору про здійснення кредитування №750/1-121 від 30.09.2008р., укладеному з ПАТ «Укрсоцбанк».

     6. Про надання повноваження голові правління на підписання всіх необхідних документів та договорів.

     7. Про відкликання  та обрання членів наглядової ради.

     8. Про затвердження умов договорів, що будуть укладатися з   членами наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання  договорів з членами наглядової ради.

 

   Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів: 10 грудня 2012 року.

Реєстрація учасників Зборів відбуватиметься:   14 грудня 2012 року з 13.00 до 14.55 у приміщенні палацу культури АТ «Полтавський турбомеханічний завод» за адресою  м. Полтава пл. Павленківська 1. Для реєстрації учасникам при собі документ, який  посвідчує особу. Представникам акціонерів додатково потрібно мати довіреність, оформлену  згідно з чинним законодавством.

Місце ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з порядком денним: м. Полтава, вул.Зіньківська, 6 у приміщенні Товариства.

Порядок (спосіб) ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з порядком денним:  ознайомлення відбувається  у приміщенні АТ за адресою м. Полтава вул.Зіньківська, 6. Ознайомлення акціонерів з документами здійснюється Головою правління Товариства.

Довідка за телефоном (0532)  51-14-25                     

 
Правління товариства